首页>> 中考 >> 河南中考

郑州2017年中考语文摸底试题操练(预测)

2017-10-29| 来源:互联网| 查看:73

摘要:摘要内容 初中最重要的阶段,各人必然要掌握好初中,多做题,多操练,为中考奋战,编辑老师为各人整理了 中考语文摸底试题 ,但愿对各人有辅佐。 一、书写程度观察(共5分) 1.根

摘要内容    初中最重要的阶段,各人必然要掌握好初中,多做题,多操练,为中考奋战,编辑老师为各人整理了中考语文摸底试题,但愿对各人有辅佐。

一、书写程度观察(共5分)

1.按照作文的书写质量计分。(5分)

二、积聚与运用观察(共30分)

2.下列加点字注音错误的一项是:( ) ( 2 分)

A.怜悯(cè) 阔绰(chuò) 根深蒂固(dì) B.阴晦(huì) 窘迫(jū) 孜孜不倦(zī)

C.谔然(é) 嗤笑(zī) 朝服衣冠(cháo) D.恣睢(suī) 襁褓(bǎo ) 免冠徒跣(xiǎn)

3.下列各构成语中,书写正确的一项是( )(2分)

A.戛然而止 求之不得 B.萧然起敬 相形见拙 C.苦心孤旨 粗制烂造 D.巧夺天攻 义愤填鹰

4.下列词语表明错误的一项是:( )( 2 分)

A.隔阂——互相思想情感不相通。 B.国家栋梁——比喻坚定的、能起支撑浸染的人或集团。

C.不问可知——不能用语言来作比喻。喻,比喻。 D.断章取义——意思是掉臂上下文,孤独截取个中的的一段或一句。

5.团结语境选择词语填空,表达精确的一项是( )( 2 分)

糊口就是99 个回合! ① 糊口就是不绝面临新的挑战。当你一帆风顺、

② 的时候,切勿自得,切勿大意。几个回合的胜利并不行靠。糊口尚有90多场考脸;当你 ③ 、死气沉沉的时候,切勿 ④ ,几个回合的碰鼻又算得了什么,后边尚有90多个时机。

A、①因为 ②长驱直入 ③一帆风顺 ④自吹自擂 B、①固然 ②一蹶不振 ③长驱直入 ④自高自大

C、①假如 ②长驱直入 ③一蹶不振 ④得意其乐 D、①因为 ②长驱直入 ③一蹶不振 ④自暴自弃

6.下列文学知识表述错误的一项是:( ) ( 2 分)

A.司马迁,唐朝史学家、文学家,他用毕生精神著成了我国第一部编年体通史《史记》 。

B.《 威尼斯商人》 是莎士比亚的早期作品。是一部具有极大社会嘲讽性的的喜剧。

C.鲁迅是我国现代文学家、革命家和思想家。《 孔乙己》选自他的小说集《 叫嚣》 ,我们学过的《 藤野先生》选自他的散文集《 朝花夕拾》。

D.冰心,原原名谢婉莹,现代著名女作家,代表作有《寄小读者》等。

7.汉语基本常识观察。(4分)

(1)下列常识判定正确的一项是( )

A 、“风和日丽”是偏正短语。 B、林城贵阳不只自然情况美妙,并且气候宜人”是递进干系的复句。

C 、“我们微笑着面临失败”一句中的谓语是“微笑” D、“北京奥运‘鸟巢’,必将孵出休育财富的‘金蛋’” 运用了排比的修辞要领。

(2)下列常识判定错误的一项是( )

A.“浏览诗歌可以唤起我们富厚的想象和感情的共识。”句中加点的词依次是实词、虚词。

B.“越是眼光如豆的人越是夸夸其谈。”句中加点的词语是褒义阋。

C.“我们热爱僻静,但愿战争远离人类。”句中“僻静”与“战争”是一对反义词。

D.“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”运用了对偶的修辞手法。

8.名著阅读观察。(4分)

一天半夜里,我溘然被一阵高呼声惊醒,几位朝廷大臣要求我顿时赶到皇宫去,本来是皇后的寝宫失火了。我一路小心赶往皇宫,没有踏伤一个行人。皇后寝宫火势很猛,固然侍卫们一桶一桶地把水供给给我,但因水源离这儿很远,显然无济于事。看来这座华美堂皇的宫殿免不了要烧成平地。好在我其时心眼出格活,突然想起一条奇策:我在适当的处所撒了一大泡尿,所以不到三分钟火就全熄了,这才把他们费了几多年心血制作的宫殿救了下来。

(1)以上这段文字是《格列佛游记》中的一个情节,写的是格列佛在小人国的一段经验。除了小人国之外,格列佛还游历了其他一些国度,请任意写出两个国度的国名。(2分) 答:

(2)大火毁灭后,天子和皇后对格列佛的救火行为别离采纳了奈何的立场?(2分)答:

9.默写填空。(凡错字、多字、少字,该句不得分;8分)

(1)请将下列诗文默写完整。

①为什么我的眼里常含泪水? ……

② ,再而衰,三而竭。

(2)按照提示,写出相应的诗句。

①苏轼在《江城子密州出猎》中引用典故,表达但愿获得朝廷从头重用的句子是:“ , ?”

②炎炎夏日,当你瞥见农夫仍然头顶骄阳,在境界里辛勤劳作时,你不禁心生感应,这时,你大概会吟出“ , ”这两句诗来表达此情此景。

(3)选择性默写。(在下列四句中任选两句默写)

①老骥伏枥, 。 (曹操《龟虽寿》)

②长风破浪会有时, 。 (李白《行路难》)

③ ,帘卷西风,人比黄花瘦。(李清照《醉花阴》)

④山河代有秀士出, 。 (赵翼《论诗》)

10.语文勾当:请在下面两幅图中任选一幅。说说你从图中读出了什么。(4分)

(1)当真调查漫画,给它拟一个标题(8个字以内) (2分)

标题

#p#分页标题#e#

(2)文明你我行。学校提出了“我是社会一分子,各人一起讲文明”的标语,班会课上,有同学出示了下面这幅题为“聚精会神”的漫画,激发了各人的热议。你对这幅漫画有什么感触呢?

答:

三、阅读本领观察(共43分)

文段(一)

母爱的颜色

方益松

①刚搬到这个小区,经常见一个5岁的男孩,剃阿福头,走路外“八”字,容貌极端风趣。男孩眼光凝滞,措辞也结结巴巴、语无伦次。时间久了,我也徐徐地知道:男孩,原本有一个很幸福的童年。父亲是某私营企业的厂长,属于那种事业有成、家景富饶的乐成人士。然而,不幸的是,两岁时,一场大病,男孩以后痴呆。再厥后,更大的不幸来临到他们母子俩身上,父亲丢给母子俩一套屋子,无情地分开了这个家。以后母子俩相依为命。

②孩子的妈妈我见过,30岁不到,鱼尾纹却过早的爬上了她的眼角,头上的鹤发也依稀可见。白日,她要去街道清扫马路,就把儿子丢给热心的邻人,小男孩不哭不闹。经常见小男孩一小我私家,在妈妈回家的路口一直等着,无论寒淡漠暑。小区里,每小我私家都很同情男孩。爷爷奶奶们也经常给他一些吃的,可能给他披件衣服。有事没事地,各人总要和他拉上几句家常:“妈妈好吗?想不想爸爸?”男孩不言语,只是一个劲傻笑,可能答复,妈妈是绿色的!也只有在这个时候,男孩的语气,才铿锵有力,布满孤高与满意。

③听的次数多了,才知道,这不是男孩的随口乱答。但是,男孩为什么会说,妈妈是绿色的?妈妈又怎么会是绿色的?这句话以后就烙入我的影象。

④直到有一日,区里发放接济品,我和街道的率领一起到男孩家探视。一进门,我才诧异地发明:室内许多几何处所,以及家中的每一种电器开关,都被涂上了红绿两种绿色。赤色是危险或不行触及的,而绿色则代表安详。好比,饮水机和浴室里的热水器调理阀,开水的那一端被涂成赤色,而温水的一端则涂成绿色;冰箱里,熟食那一格涂成绿色;家中的接线板和低矮的线路,甚至连电源总闸、菜刀柄、墙角,以及家中一切不行触碰的厉害物体也涂成了赤色。

⑤看到我们不解的神色,孩子的妈妈对我们说,儿子较量顽皮,判别本领又不强,所以,不是被开水烫伤手臂,就被刀具割伤手指。厥后,本身就试着让儿子远离赤色,接管绿色为掩护色。正因为如此,家里从来不敢买绿颜色的保温瓶。“但是,为什么必然要选择绿色呢?”我们继承问。“我在想,纵然未来真的有一天,儿子走失了,再也回不来,他也不会因为闯红灯而被汽车撞伤。最起码,我会知道,在这个世界的某个角落,我的儿子还在,还好好的在世。”说这句话的时候,孩子妈妈声音哽咽,眼泪噙满了眼眶。

⑥好好在世,不等候儿子长成参天大树,但,最起码让儿子的生命之树布满绿色,不会枯萎。这就是一个妈妈对儿子最起码的要求。那一刻,我们一行人,都有了一种深深的震撼。我也终于知道,小男孩为什么老是说妈妈是绿色的了。本来,在小男孩的心目中,绿色就是安详和流畅无阻,同时,也代表着妈妈的无限关爱。而为了孩子的康健生长,妈妈更是煞费苦心,用本身奇特的方法,尽大概地赋予小男孩所能打仗到的物体以颜色,以便让他简朴的思维可以或许分明远离和逃避伤害。

(选自《儿童文学》2010年12月号,有删改)

11.第②段中第一句话运用了哪种人物形貌要领?此句刻画了“妈妈”是一个奈何的形象?(3分)

12.请扼要阐明第②段中“妈妈是绿色的”这句话在文中的浸染?(3分

13.第⑥段中说“那一刻,我们一行人,都有了一种深深的震撼”,“我们”为什么有了一种深深的震撼?(4分)

14.品读全文并接洽实际谈谈你对题目“母爱的颜色”中“颜色”的领略。(4分)

文段(二) 不美满才是人生

季羡林

①每小我私家都想争取一个美满的人生。然而,自古及今,国表里洋,一个百分之百美满的人生是没有的。所以我说:不美满才是人生。

②关于这一点,古今的民间谚语,文人诗句,说到的许多许多。最常见的好比苏东坡的词:“人有聚散悲欢,月有阴晴圆缺,此事古难全。”南宋方岳诗句:“不如意事常八九,可与人言无二三。”这都是我们常引用的,到处颂扬的。雷同的例子还可以或许举出成百上千来。

③这种说法合用于一切人,旧社会的天子老爷子也包罗在内里。他们君临天下,“率士之滨,岂非王土”,可觉得所欲为,杀人灭族,小事一桩。按理说,他们不该该有什么不如意的事。然而,实际上,王位担任,宫廷斗争,比民间残忍万倍。他们威仪俨然地坐在宝座上,如坐针毡。固然假造了“龙御上宾”这种神话,他们本身也并不相信。他们想方设法以求得永生不老,最怕“一旦魂断,宫车晚出”。连英主如汉武帝、唐太宗之辈也不能“免俗”。汉武帝造承露金盘,妄想饮仙露以永生;唐太宗服印度婆罗门的仙丹,期望借此以不死。功效,事与愿违,仍然是“龙御上宾”,呜呼哀哉了。

#p#分页标题#e#

④这些天子手下的大臣们,权力极大,骄恣恣肆,贪赃枉法,无所不至。在这一类人中,好的或许少少,不然包公和海瑞等决不会流芳千古,久垂宇宙了。可这些人到了天子跟前,只是一个奴隶,常言道:伴君如伴虎,可见他们的日子并欠好过。听说明朝的大臣上朝时在笏板上夹带一点鹤顶红,一旦皇恩浩大,钦赐死罪,马上用舌头舔一点鹤顶红,当即涅槃,落得一个全尸。可见这一批人的日子也并欠好过,谈不到什么美满的人生。

⑤至于我辈平头老黎民,日子就更惆怅了。开国前后,不能说没有区别,但是一直到本日仍然是“不如意事常八九”。早晨在早市上被小贩“宰”了一刀;在民众汽车上被扒手割了包,踩了人一下,可能被人踩了一下,基础不会说“对不起”了,代之以对骂,可能甚至表演全武行;到了商店,不免买到假意伪劣的商品,又得生一肚子气……谁能说,我们的人生都是美满的呢?

⑥再说到我们这一批手无缚鸡之力的常识分子。在汗青上,一生中就可贵过上几天好日子。只一个“考”字就能让你谈“考”色变。“考”者,测验也。在旧社会科举时代,“千军万马挤独木桥”,要长进,只有科举一途,你只需读一读吴敬梓的《儒林外史》就能极尽描述地相识到科举的环境。以周进和范进为代表的那一批进士举人,其窘态莫非还不能让你提心吊胆,哭笑不得吗?

⑦此刻我们命运好,得生于新社会中。然而那一个“考”字,宛如如来佛的手掌,你别想逃脱得了。幼儿园升小学,考;小学升初中,考;初中升高中,考;高中升大学,考;大学结业想当硕士,考;硕士想当博士,考。考,考,考,酿成烤,烤,烤;一直到知命之年,恶运仍然不免,现代常识分子落到这一张密而不漏的天网中,无所逃于天地之间,我们的人生还谈什么美满呢?

⑧不美满的人生并不限于中国人,外国的名流也是如此……

⑨人人有一本难念的经,所以我说“不美满才是人生”。这是一个“平凡的真理”;可是真能相识个中的意义,对己对人都有长处。对己,可以不烦不躁;对人,可以相互体谅。这会大大地有利于整个社会的安宁连合。

15.作者在叙述概念时选择了哪几类人作为例证?为什么这样写?(4分

16.请选取一个外国名流的事例,为第⑧段增补事实论据。(2分)

17.为什么说相识“不美满才是人生”这一概念会“有利于整个社会的安宁连合”?面临“不美满的人生”我们应该如何看待?(6分) 18.对第③段加点词“这种说法”所指代的内容,领略不正确的一项是( )(3分)

A.每小我私家都争取一个美满的人生。B.一个百分之百美满的人生是没有的。

C.人有聚散悲欢,月有阴晴圆缺,此事古难全。D.不如意事常八九,可与人言无二三。

文段(三)

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:①是亦不行以已乎?此之谓失其良心。(选自《鱼我所欲也》)

【乙】故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空匮其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,尔后作;征于色,发于声,尔后喻。入则无法家拂士,出则无敌海外患者,国恒亡。

②然后知生于忧患,而死于安乐也。 (选自《生于忧患,死于安乐》)

19.下面句子朗读节拍分别正确的一项是 ( 4分 )

A、万钟则/不辨礼义/而受之 B、故天/将降大任/于是人也

C、食马者/不知其能/千里而食也 D、别有用心/不在酒,在乎/山水之间也。

20.表明下列加点词语。(2分)

(1)呼尔而与之 (2)今为宫室之美为之

(3)所以动心忍性 (4)困于心,衡于虑

21.翻译文中画线的句子。(2分)

(1) (2)

#p#分页标题#e#

22.选自《孟子》的两则文段,骈散团结,说理透彻,具有很强的教诲意义。甲文第一段汇报我们:对付人来说,存亡固为重要,但 更重要。乙文第一段则解释了 的原理。(2分)

23.在物质糊口日益富厚的本日,对面临诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才气做到不失“良心”?请接洽实际,谈谈你的观点。(2分)

文段(四)

义勇军举办曲 田汉作词, 聂耳作曲

起来! 不肯做仆从的人们! 把我们的血肉, 筑成我们新的长城! 中华民族到了 最危险的时候, 每小我私家被迫着 发出最后的吼声! 起来! 起来! 起来! 我们万众一心, 冒着仇人的炮火 前进, 冒着仇人的炮火 前进! 前进! 前进!进!!

(1949年定为代国歌,1982年正式定为国歌。)

24.阅读上面诗歌,请从文学浏览的一两个角度举办赏析。(5分) 答:

四、综合性进修程度观察(共12分)

质料(一)

连年来,很多处所都在纷纷诵读《门生规》《三字经》《论语》。亲近经典,可以净化心灵,教养大气。这两本书都是在儒家思想指导下编成的读物,是我国古代对儿童举办启蒙教诲的重要文化经典,个中有不少内容在指导我们进修糊口等方面仍然有很好的警惕浸染。

25.处于芳华期的一些中学生,容易与怙恃闹别扭。假如你的同学因为怙恃的品评正脸色不悦,你认为下列哪一项内容最适适用来对他(她)举办劝说。(2分)

A.立名声 显怙恃 光于前 裕于后 B.怙恃教 须敬听 怙恃责 须顺承

C.身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 D.怙恃唯其疾之忧。

26.请参照示例,将下列《门生规》《三字经》《论语》的茸毛内容任选两项举办归纳综合。(4分)

序号 原句 内容归纳综合

示例 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 修养育人

1 门生入则孝,出则弟,谨而信,博爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。

2 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

3 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

4 尖刻语 秽污词 贩子气 切戒之

质料(二)

贵州山美、水美、人更美、、、、、、、、。

有素有“生态王国”之美誉的梵净山。

有由九曲径、弘福寺、黔灵湖、麒麟洞和关刀岩等景区构成的黔灵山。

有秀丽的田园山寨,粗犷宏伟的山野峰峦,嶙峋离奇、翠竹蜂拥的石林等多种景观构成的龙宫。

有重视文化教诲的江东之昌导建筑的甲秀楼。

有自然风光黄果树。

有让人融入大自然杉木河。

27.请你就你知道的贵州一处自然风光,主要运用形貌的表达方法写出一段精细的文字。(4分)答:

28.这些景区中有一种猿猴不怕游人常常与游人共赏山水,下有一上联形貌它们与游人赏花的情景,请你按照提供的上联,别的写出下联。(2分)

上联:宠辱不惊,看庭前花着花落

下联:

五、写作本领观察(共60分)

因为有阳光,大地更欢喜;因为有雨露,禾苗更结实;因为有但愿,生命更固执;因为有关爱,心灵更敞亮……糊口中,万事万物总相关联。你的进步,有同学的辅佐;你的生长,有老师的引导;你的自信,有亲人的勉励;你的快乐,有伴侣的祝福……

请你以“因为有 ,我更 ”为题目写一篇作文。

要求:(1)先将题目增补完整,然后作文,除诗歌外,文体不限;

(2)中心明晰,情感真实,600字以上,书写工致;

(3)文中不得呈现真实的地名、校名、人名等,可用“××”或“A、B……”取代。

本文转载自网络,如对您的侵权,请联系站长删除!